top of page

digitala innehavardokument

Det har nu blivit möjligt att digitalisera innehavardokument tack vare innovationen trace:original som utvecklats och patenterats av Enigio Time AB.  Med trace:original har en digital informationsbärare skapats där det digitala dokumentet uppvisar alla de egenskaper som pappret har och därutöver gör en originalhandling förfalskningssäker.

Med trace:original möjliggörs en modern och till alla delar automatiserad hantering av innehavardokument. Exempel på innehavardokument är; löpande skuldebrev, växlar och konossement (eng. Bill of Lading).

Innehavardokument är den primära bäraren av ett rättsförhållande, vilket innebär att de är en värdehandling och bäraren av de rättigheter och skyldigheter som beskrivs i dokumentet. Därutöver är det även bärare av eventuella förändringar som parterna kan ha överenskommits under avtalstiden.

Det centrala för att ett innehavardokument ska kunna upprättas i digital form är att:  
a.    exklusivt innehav kan garanteras  
b.    eventuella kopior kan särskiljas från originalet  
c.    tillägg ska kunna göras i dokumentet för att beskriva avtalets status samt  
d.    att dokumentet är fritt överlåtelsebart och att det med säkerhet kan bevisas att dokumentet genom överlåtelsen är i förvärvarens, och inte längre i överlåtarens besittning.

Ett digitalt löpande skuldebrev skapat med hjälp av trace:original uppfyller samtliga dessa punkter, det är även fritt överlåtelsebart till alla som har tillgång till Internet.

Ytterligare funktioner som man får med ett trace:original dokument är;

  • full sekretess då dokument lagras (på godtyckligt sätt) av innehavare, ingen central lagring 

  • full säker spårbarhet och verifieringskedja vid tillgång till valid kopia av dokument 

  • utformat för långtidsarkivering.   

  • både maskinellt hanterbart och även läsbart för människor. Detta skapar förutsättningar för betydande effektivitetsvinster genom automation av handläggning och arkivering.  

  • möjligheten till digital signering av innehavarpapper på distans (med exempelvis BankID eller en motsvarade kvalificerad signeringstjänst). 

  • möjligheten till STP-hantering

Group 2.png
Enkelt för alla

Det är kostnadsfritt att äga, hantera och validera ett trace:original dokument. Det enda som kostar är att skapa nya digitala original, all hantering och ägande efter det är kostnadsfritt.

Kontakta Enigio om ni som företag är intresserade av att kunna skapa, hantera och spara era egna digitala original.

SERVICES
bottom of page