top of page

digitala löpande skuldebrev

Pappersbaserade löpande skuldebrev används frekvent i Sverige främst för bolån, samt företagskrediter. Då löpande skuldebrev kräver att innehavaren har exklusiv rådighet över det löpande skuldebrevet har dessa fram tills nu varit pappersbaserade.

Enigio trace:original (patent) möjliggör digitalisering av löpande skuldebrev, samt andra typer av innehavardokument. De digitala löpande skuldebreven som är skapade med trace:original uppvisar alla de egenskaper som pappersbaserade löpande skuldebrev har och gör därutöver det löpande skuldebrevet förfalskningssäkert.

Med trace:original skapas en helt digital och till alla delar automatiserad hantering av löpande skuldebrev på ett sådant sätt att skuldebrevslagens samtliga skyddsmekanismer tillvaratas. 

 

Då löpande skuldebrev nyttjas är det själva skuldebrevet som är den primära bäraren av rättsförhållandet, det vill säga bäraren av de rättigheter och skyldigheter som beskrivs i skuldebrevet. Därutöver är det även bärare av eventuella förändringar som parterna kan ha överenskommit under avtalstiden.

Det centrala för att ett löpande skuldebrev ska kunna upprättas i digital form är att:   

 1. exklusivt innehav kan garanteras   

 2. eventuella kopior kan särskiljas från originalet   

 3. tillägg/anteckningar ska kunna läggas till skuldebrevet av innehavaren 

 4. att skuldebrevet är fritt överlåtelsebart och att det med säkerhet kan bevisas att dokumentet genom överlåtelsen är i förvärvarens, och inte längre i överlåtarens besittning.  


Ett digitalt löpande skuldebrev skapat med hjälp av trace:original uppfyller samtliga dessa punkter, det är även fritt överlåtelsebart till alla som har tillgång till Internet.

Ytterligare funktioner som man får med ett trace:original dokument är;

 • full sekretess då dokument lagras (på godtyckligt sätt) av innehavare, ingen central lagring 

 • full säker spårbarhet och verifieringskedja vid tillgång till valid kopia av dokument 

 • utformat för långtidsarkivering.   

 • både maskinellt hanterbart och även läsbart för människor. Detta skapar förutsättningar för betydande effektivitetsvinster genom automation av handläggning och arkivering.  

 • möjligheten till digital signering av innehavarpapper på distans (med exempelvis BankID eller en motsvarade kvalificerad signeringstjänst). 

 • möjligheten till STP-hantering av både bolån och företagslån 
   

Group 2.png
Enkelt för alla

Det är kostnadsfritt att äga, hantera och validera ett trace:original dokument. Det enda som kostar är att skapa nya digitala original, all hantering och ägande efter det är kostnadsfritt.

Kontakta Enigio om ni som företag är intresserade av att kunna skapa, hantera och spara era egna digitala original.

SERVICES
bottom of page